Skip to main content

Declaració d’accessibilitat

FesSalut es compromet a millorar l’accessibilitat i plena inclusió de persones amb discapacitat per dur a terme les seves tasques arreu del món. FesSalut està col·laborant amb experts i persones amb discapacitat per dissenyar, desenvolupar i implementar solucions que proporcionin igualtat d’oportunitats.

FesSalut, a través de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat i el seu protocol opcional (A/RES/61/106), l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, la Nova Agenda Urbana i el Protocol de Reducció de Risc de Desastres de Sendai estan dedicats a promoure, protegir i garantir que els drets humans i les llibertats fonamentals siguin completament respectades per a totes les persones amb discapacitat.

Les eines d’accessibilitat web, l’adaptació raonable i els ambients de treball més inclusius són només un pas més en la provisió de persones amb discapacitat d’accés igualitari a les oportunitats de treball. FesSalut està compromesa a construir societats resilients i crear oportunitats que realment no deixen ningú enrere.

Entre les actualitzacions realitzades als nostres llocs web amb la finalitat de millorar l’accessibilitat destaquen:

Navegació Adaptable.
Navegació mitjançant el teclat.
Enllaços descriptius.
Interpretació de recursos gràfics: permet conèixer tots els detalls que contenen les pàgines, incloses les imatges, taules i altres elements HTML.
Visualització de tots els continguts fins i tot en navegadors que no suporten CSS, plugins, etc.

Navegació Adaptable:
El disseny dels llocs web de FesSalut permet adaptar el contingut a múltiples dispositius mòbils per garantir la millor experiència de navegació possible.

Navegació mitjançant el teclat:
El projecte d’accessibilitat del portal del comitè espanyol de FesSalut permet que tot tipus d’usuari pugui accedir a qualsevol part del portal amb només utilitzar el teclat de l’ordinador.

Enllaços Descriptius:
Els enllaços del portal incorporen una aclaració sobre el seu destí.

Interpretació de recursos gràfics:
Les imatges, banners, fins i tot taules publicades al portal del comitè espanyol de FesSalut incorporen una descripció que facilita la comprensió de la informació continguda en aquests recursos gràfics.

Així, és possible conèixer quina imatge acompanya un contingut, quins productes o idees promocionen els diferents banners o quines dades es faciliten en algunes de les taules.